• 977 958 197 · 973 725 999
  • se.oslupmmi@ofni

Les Xarxes Socials i el tràfic referencial

Noticia 02 e1517217834252 - Les Xarxes Socials i el tràfic referencial

Les Xarxes Socials i el tràfic referencial

Cada vegada més les xarxes socials són més influents en el tràfic referencial que durant l’últim any ha augmentat un 50%. Això fa que se li doni d’un valor afegit a l’hora d’enllaçar les nostres xarxes socials amb nostres websites. Les xarxes socials més influents i que redirigeixen més tràfic cap al  nostre web són Facebook, Pinterest i Twitter que des de 2012 han augmentat un 59%, 54% i 67% respectivament.

Quant a les visites vingudes de YouTube i LinkedIn han notat un lleuger augment, tot i que encara és poc rellevant la seva influència s’han posicionat en un 53% i 35% respectivament des del 2012. YouTube es preveu que sigui cercador potencial per a les marques a causa del seu constant augment en el desenvolupament de vídeos. Quant a LinkedIn creix a poc a poc a causa de la seva recent implantació al mercat de les Xarxes Socials. Google tot i ser una de les primeres xarxes socials els usuaris no ho consideren encara com una font d’informació útil per això nomes ha aconseguit augmentar un 7%, però no oblidem que Google pot donar un tomb en qualsevol moment que faci modificar les tendències actuals.

En conclusió les xarxes socials i l’e-commerce formen un conjunt molt bo i això causa que un 70% d’usuaris vinguin donis de les Xarxes Socials fins a les tendes en línia per adquirir productes, intervenint en el procés de compra com un canal directe als nostres productes.

hmc
hmc

Leave your message